Biologische fruitteelt

Prisma is de vereniging van en voor alle telers van biologisch fruit in Nederland

Voor grote en kleine bedrijven, ecologisch en biologisch-dynamisch, grootfruit en kleinfruit, hardfruit en zachtfruit . Voorwaarde is wel dat het bedrijf door Skal is gecertificeerd.

Prisma richt zich op verbinden, delen, samenwerken, inspireren. Gezamenlijk kunnen we de biologische fruitteelt vooruit helpen.  In het belang van telers en consumenten.

Prisma heeft twee poten:

Kennis

Uitwisselen van kennis tussen telers, gericht onderzoek stimuleren. Zo is er momenteel een onderzoeksproject ‘gezonde bodem’ van Wageningen University & Research waaraan Prisma-leden deelnemen. Meerdere keren per jaar organiseert Prisma een bijeenkomst waarin de kennis over een bepaald thema wordt uitgediept.

Belangenbehartiging

Overleg met anderen, om obstakels voor de biologische fruitteelt uit de weg te ruimen en om nieuwe kansen te creëren. Zo overlegt Prisma met overheden en met andere organisaties in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld over de toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Organisatie

Prisma is een platte organisatie. De ledenvergadering bepaalt het beleid en benoemt het bestuur. Het bestuur bestaat uit fruittelers en voert het beleid uit. Leden zijn verder actief in werkgroepen en projecten. Daarnaast is er enige administratieve ondersteuning.

Samenwerking

Zoals Prisma er is voor de biologische fruitteelt, zo zijn er andere verenigingen voor andere biologische sectoren. Die komen samen in het Biohuis de koepelorganisatie van biologische boeren en tuinders. Ook Prisma draagt actief bij aan het Biohuis. Behartigen van gezamenlijke biologische belangen moeten we immers samen doen. Bijvoorbeeld het overleg over nationale en Europese regelgeving. Prisma en Biohuis kunnen daarbij ook een beroep doen op Bionext, de organisatie die werkt voor het geheel van biologische telers, winkels, handel en verwerking.